HOLMEGAARD HÅNDBOLD

Klubbens målsætninger
 
Holmegaard Håndbold er ikke en håndbold-metropol eller storklub med et hav af medlemmer, mange sponsorer og lønnede virksomhedsledere ansatte.
 
Holmegaard Håndbold er en mindre oplandsklub - en traditionel idrætsforening. Et udgangspunkt, som vi betragter som et naturligt vilkår og afsæt for, hvad vi vil i klubben og hvilke ressourcer og frivillige kræfter vi har at trække på.

De særlige indsatser bliver, at bygge en børne- og ungdomsafdeling op med hold på flere årgange, så Holmegaard Håndbold fortsat; er at finde i Holmegaard Hallen, er at møde i håndboldforbundets turneringer og fortsat giver såvel lokale børn og unge samt håndboldlystne spillere fra Næstved og opland, fornøjelser og gode oplevelser ved at træne og spille håndbold i klubben.

Klubben har opstillet en række målsætninger, som vi vil arbejde for og forsøge realisere med og inden for de til enhver tid aktuelle  budgetmæssige rammer besluttet/godkendt af generalforsamlingen samt frivillige kræfter.
 

---------------------------------------------------


Holmegaard Holdbold er en klub, hvor vi værdsætter hold-spirit og hold-præstationer, og hvor den enkelte spiller respekteres for det vedkommende bibringer ”sit hold”. Samtidigt skal den enkelte spiller have fornøjelser og gode oplevelser ved at træne og spille håndbold i klubben;

§ved samværet med holdkammeraterne,
§ved alsidigt og varieret træning,
§ved træning, der udvikler spillere fysisk og teknisk,
§ved træning, der udvikler holdet,
§ved spilletid,
§ved kampe, hvor holdet spillemæssigt kan være stolte uanset om det er vundne eller tabte kampe.


I Holmegaard Håndbold er træning og spillet en blanding af leg, teknik, systembold samt ambitiøst, seriøst og rart samvær.

Placeringer i toppen af rækkerne er en naturlig belønning på en målrettet indsats og rigtig fint. Men det er godt kammeratskab, fair play og tapper fight også.

§I Holmegaard Håndbold har vi børne- og ungdomshold (min. 10 spillere pr. hold) på alle årgange samt en aktiv seniorafdeling med flere hold.
§Vi har hold, der fra sæson til sæson gør ét eller andet en smule bedre.
§Vi har medlemmer, der ud over træning og kampe, hjælper i ny og næ med at tjene en ekstra skilling til klubben.
§Vi har forældre, bedsteforældre, der bakker op om og som støtter sit (barne-)barns hold og klubbens aktiviteter.
§Vi har trænere og holdledere til alle hold. Vi har trænere og holdledere, der er engagerede i deres arbejde i
klubben, med deres hold og sine spillere – som er interesserede i at gøre det godt – og i overensstemmelse med kontrakten med klubben.
§Vi har trænere og holdledere, der afklarer, afstemmer og afgør, hvordan spillerpotentialet på en årgang og på
holdene skal bruges og udvikles
.
§Vi har trænere og holdledere, der fastsætter målene for det enkelte hold på grundlag af en forventningsafklarende
dialog med holdets spillere. Konkrete aftaler om træning og kampe sker mellem trænere, holdledere og spillerne.
§Vi har min. 1½ times haltid pr. uge pr. hold.
§Vi har indbyrdes og mellem medlemmer, trænere, holdledere, forældre/bedsteforældre og klubbestyrelsen en god,
konstruktiv og samarbejdsorienteret dialog.


Initiativer og forhold, der vedrører et helt hold, en årgang eller afdeling aftales/drøftes som minimum med træner(e) og holdleder(e). Subsidiært med klubbestyrelsen. Initiativerne gennemføres inden for de retningslinjer og aftaler klubben har.
 
 

Nyheder

Kalender