HOLMEGAARD HÅNDBOLD

Ind- og udmeldelse

Indmeldelse
Tryk på teksten "Opret profil" og følg derefter vejledning 
Se klubbens vedtægter:

§ 3. Optagelse af medlemmer

Stk. 3 For aktive medlemmer skal indmeldelse ske via klubbenshjemmeside (profiloprettelse og tilmelding til hold), senest 2 uger efter 1. deltagelse i foreningens aktiviteter. For aktive medlemmer under 18 år kræves forældres accept. Ved indmeldelse har medlemmet ret til at deltage i foreningens formål, se § 2.

Stk. 4 Passivt medlemskab kan også ske via klubbenshjemmeside (profiloprettelse og tilmelding til hold).

 
 
Udmeldelse
Send mail til klubbens kasserer på kasserer@holmegaard-haandbold.dk
Bemærk: ved udmeldelse sker der ikke forholdsmæssig tilbagebetaling af kontingent
Se klubbens vedtægter:

§ 5. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1 Udmeldelsen skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Nyheder

Kalender