HOLMEGAARD HÅNDBOLD
 
Børneattester

 
Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget en lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
Loven betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Loven vedrører alle idrætsforeninger, der er med-lemmer af forbund, amtsforeninger mv. under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

Holmegaard Håndbold har derfor vedtaget følgende regelsæt for oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister på klubbens børnetrænere og ledere om eventuelle seksuelle overgreb på børn.

Der indhenes oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister på de af klubbens trænere og holdledere, der har direkte kontakt med børn under 15. år.
 
Oplysningerne indhentes ved sæsonstart for alle nyansatte trænere og holdledere, der skal beskæftige sig med børn under 15 år, og gentages hvert 2. år.

Oplysningerne indhentes med de pågældende trænere og lederes skriftlige samtykke. Nægtes samtykke kan de pågældende ikke være trænere / ledere for børnemedlemmer under 15 år.

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til at sende og modtage oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Den pågældende har tavshedspligt og oplysningerne fra registeret er fortrolige og må kun videregives til den omspurgte selv.

Hvis børneattesten er positiv (oplysninger i registeret om en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn) skal kriminalregisteret sende oplysningerne til Dansk Idræts Forbund, der efterfølgende vil underrette klubben.

Personer med positive børneattester må ikke være beskæftiget i klubben som træner, holdleder eller andet, hvor de er i direkte kontakt med børn under 15 år.

Der kan ikke på tilsvarende måde indhentes oplysninger på de trænere og holdledere, der arbejder med unge over 15 år, men bestyrelsen er berettiget til at anmode disse om selv at indhente en straffeattest og forevise den for formand/bestyrelse.

Reglerne om børneattester er vedtaget af bestyrelsen.
 
 

Nyheder

Kalender