Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2024
Tilmeldingsfrist er overskredet

Så er det igen tid til generalforsamling. Her kan du som medlem gøre din stemme gældende. Det er også her du kan tilkendegive om du vil være en del af vores bestyrelse. 

Det sker d. 7. maj 2024 kl. 19.00 i Holmegaard Hallen. 

Dagsorden efter vedtægterne. 


§ 7. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkommende forslag.

6. Valg.


ulige år vælges for 2 år:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer


I lige år vælges for 2 år:
Kasserer
bestyrelsesmedlemmer
 
Hvert år vælges for 2 år:
1 bilagskontrollant
 
Hvert år vælges for 1 år:
2 suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant.
1 bilagskontrollantsuppleant


7. Eventuelt


Her kan du læse vores vedtægter

Tilmeldte
0 /200
Tilmeldingsfrist
07.05.2024
Tidspunkt
07.05.2024 kl. 19.00 - 07.05.2024 kl. 20.00
Sted
Holmegaard Hallen
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Kalender